Raziskave in projekti

Biodiverziteta, ekologija in funkcija talnih mikroorganizmov na območjih mofet (naravnih izvirov CO2)

Če želimo v prihodnosti ohraniti (ponovno vzpostaviti) zdrava tla, skupaj z ekosistemskimi storitvami, ki jih ta nudijo človeštvu, moramo izboljšati razumevanje ekologije in funkcije talnih organizmov. Arbuskularne mikorizne (AM) glive so pomembna funkcionalna skupina talnih mikroorganizmov, ki živi v praktično v vseh kopenskih ekosistemih, vključno z agroekosistemi.

Osrednja nit naših raziskav je evolucija, biodiverziteta, ekologija in funkcija AM gliv v tleh z ekstremnim, lokaliziranim abiotskim stresom (veliko koncentracijo talnega CO2 in posledično majhno razpoložljivostjo O2 – hipoksijo). Hipoksija (pomanjkanje kisika)  je pogosta, običajno prehodna motnja v tleh, ki se pojavlja v poplavljenih in z vodo nasičenih tleh. Namen raziskav je predvsem ugotoviti, kako se AM glive odzivajo na močne, dolgoročne abiotske selekcijske pritiske v okolju. S tem lahko pomagamo najti odgovor na vprašanje, kaj vpliva na sestavo in diverziteto združb AM gliv v naravnih ekosistemih, s tem pa tudi na njihovo funkcijo.

Za raziskave uporabljamo ekstemna naravna okolja, mofete ali naravne izvire CO2. To so izviri geološkega plina, ki se pojavljajo na območjih tektonskih ali vulkanskih aktivnosti po celem svetu (v Sloveniji v okolici Gornje Radgone). Za te ekosisteme je značilna velika talna koncentracija  CO2 (do 99.9%), in zmanjšana koncentracija O2, kar močno vpliva na vse prisotne talne organizme. Podatkov o vplivu hipoksije na AM glive je v znanstveni literaturi malo, podatkov o pojavljanju mikorize na mofetah pa, z izjemo naših raziskav, skorajda ni. Naši rezultati kažejo, da se na območju mofet v Stavešincih pojavljajo zelo posebne združbe AM gliv, poskušamo pa tudi izolirati in opisati potencialne nove vrste AM in drugih talnih gliv s tega območja (npr. kvasovke, druge filamentozne glive, kot so vrste iz rodu Penicillum in druge).

Več …

Projekt SCOPES – Bodiversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and its Importance for Sustainable Land-use in Selected Areas of Balkan Peninsula (BALKANAM)

Kras BALKANAM

Več …

Slovenska zbirka arbuskularnih mikoriznih gliv (SI-AMF) in uporaba mikorize v agroekosistemih in okoljevarstvu

V okviru partnerskega projekta, financiranega s strani Švicarskega prispevka, bomo ustanovili Slovensko zbirko arbuskularnih mikoriznih (AM) gliv (SI-AMF). V ta namen bomo zbrali inokulum tal iz različnih kopenskih habitatov v Sloveniji in inokulirali rastline v lončnem poskusu, z namenom razmnoževanja, izolacije in identifikacije prisotnih vrst AM gliv. V okviru projekta bo potekalo tudi več promocijskih aktivnosti, z namenom informiranja širše in strokovne javnosti o ekologiji, biologiji in možnostih uporabe AM gliv v agroekosistemih in v okoljevarstvu.

Več …