Vodja projektov

izr. prof. dr. Irena Maček

Sem predavateljica in nosilka predmetov Fiziologija rastlin, Uvod v mikrobiologijo in Okoljska mikrobiologija na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT), kot raziskovalka pa delujem tudi na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju biologije leta 2000 ter leta 2004 zaključenem doktorskem študiju na BF UL sem bila dve leti zaposlena v privatnem sektorju kot vodja projektov s področja presoje vplivov na okolje.

Irena Macek

Od leta 2007 nadaljujem z raziskovalnim delom, najprej kot vodja podoktorskega, potem pa še treh bazičnih projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) s področja raziskav biodiverzitete in ekologije talnih mikroorganizmov, predvsem arbuskularnih mikoriznih gliv. V tem času sem kot vodja sodelovala tudi pri več mednarodnih projektih, Royal Society International Joint Project, v sodelovanju z Univerzo v Yorku, VB, slovensko-švicarskem projektu, financiranem v okviru Švicarskega prispevka, ter pri projektu SCOPES (Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland), financiranem s strani Švicarske znanstvene fondacije.

irena.macek@bf.uni-lj.si