Ožja raziskovalna skupina

doc. dr. Irena Maček (vodja projektov)

Sem predavateljica in nosilka predmetov Fiziologija rastlin in Okoljska mikrobiologija na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT), kot raziskovalka pa delujem tudi na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju biologije leta 2000 ter leta 2004 zaključenem doktorskem študiju na BF UL sem bila dve leti zaposlena v privatnem sektorju kot vodja projektov s področja presoje vplivov na okolje.

Irena Macek

Od leta 2007 nadaljujem z raziskovalnim delom, najprej kot vodja podoktorskega, potem pa še treh bazičnih projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) s področja raziskav biodiverzitete in ekologije talnih mikroorganizmov, predvsem arbuskularnih mikoriznih gliv. V tem času sem kot vodja sodelovala tudi pri več mednarodnih projektih, zaključenima Royal Society International Joint Project, v sodelovanju z Univerzo v Yorku, VB, slovensko-švicarskem projektu, financiranem v okviru Švicarskega prispevka, ter pri tekočem projektu SCOPES (Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland), financiranem s strani Švicarske znanstvene fondacije.

irena.macek@bf.uni-lj.si

 

asist. dr. Nataša Šibanc (podoktorska raziskovalka)

Nataša Šibanc je bila po končanem univerzitetnem študiju agronomije zaposlena kot mlada raziskovalka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je vpisala doktorski študij Bioznanosti, smer Biologija. Aprila 2014 je uspešno zagovarjala doktorsko nalogo z naslovom Biodiverziteta arbuskularnih mikoriznih gliv in izbranih skupin rizosfernih mikroorganizmov na naravnih izvirih CO2 pod mentorstvom Irene Maček. V okviru tekočih projektov se ukvarja predvsem z raziskavami biodiverzitete in ekologije talnih mikroorganizmov, s poudarkom na raziskavah arbuskularnih mikoriznih gliv. Kot asistentka je zaposlena tudi na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) v Kopru, kjer vodi vaje pri predmetih Okoljska mikrobiologija, Fiziologija rastlin, Bioinformacijski praktikum, Osnove populacijske genetike in Sodobni pristopi pri varstveni biologiji.

natasa.sibanc@bf.uni-lj.si


Študenti in sodelavci

Kirsty J. Matthews Nicholass (gostujoča podiplomska študentka iz Univerze v Essexu, VB)

Klavdija Strmšek (študentka, ki pomaga pri tekočih projektih)

Sara Pintarič (podiplomska študentka)

Ana Oreški (študentka, ki pomaga pri tekočih projektih)

Boštjan Zupanc (študent, ki pomaga pri tekočih projektih)


Bivši člani skupine in gosti iz tujine

Gregor Mlakar, dipl. varstveni biolog  

Yasmine Piñuela Samaniego (gostujoča podiplomska študentka iz Španije), financer akcija COST FA1103, STSM – Short Term Scientific Mission

Patricija Ludvik, univ. dipl. ing. agr.  

mag. Tine Palčič, dipl. ing. agr.

Dominika Thiem (gotujoča doktorska študentka iz Nicolaus Copernicous University, Toruń, Poljska), financer akcija COST FP1305, STSM – Short Term Scientific Mission

Peter Atanackov, dipl. varstveni biolog

Mojca Hrovatič, dipl. ing. agr.

dr. Martin Kavšček, univ.dipl. biol. (zaposlen v ACIES BIO d.o.o., Ljubljana, Slovenija)

Borut Kosi, univ. dipl. ing. agr.