SI-AMF

2012-2013 – Švicarski prispevek – mali projekti v okviru partnerstva

‘SI-AMF ­– Vzpostavitev slovenske zbirke arbuskularnih mikoriznih gliv in promocija njihove uporabe v sonaravnem kmetijstvu in okoljevarstvu’

Vodnja projekta:  dr.  Irena Maček (UL BF)
Partner: dr. Fritz Oehl (Agroscope, Zürich, CH)

V okviru partnerskega projekta, financiranega s strani Švicarskega prispevka, bomo ustanovili Slovensko zbirko arbuskularnih mikoriznih (AM) gliv (SI-AMF). V ta namen bomo zbrali inokulum tal iz različnih kopenskih habitatov v Sloveniji in inokulirali rastline v lončnem poskusu, z namenom razmnoževanja, izolacije in identifikacije prisotnih vrst AM gliv.

V okviru projekta bo potekalo tudi več promocijskih aktivnosti, z namenom informiranja širše javnosti in različnih specifičnih deležnikov o ekologiji, biologiji in možnostih uporabe AM gliv v agroekosistemih in v okoljevarstvu.

Kratka predstavitev projekta (ppt)
Švicarski prispevek


PROJEKTNA SKUPINA:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (UL, BF)
dr. Irena Maček (vodja projekta)
dr. Klemen Eler (raziskovalec)
Nataša Šibanc (mlada raziskovalka)

Univerza na Primorskem, FAMNIT (pridruženi partner)
dr. Elena Bužan link

Agroscope, Zürich, CH (švicarski partner)
dr. Fritz Oehl (vodja projekta švicarskega partnerja) 


AKTIVNOSTI v okviru projekta SI-AMF:

 • 24-25 januar 2013: predstavitev prispevka v okviru simpozija Novi izzivi v agronomiji 2013, ki bo potekalo v Termah Zreče. V Zborniku prispevkov simpozija bo predstavljen tudi članek, katerega vsebina je povzeta v spodnjem izvlečku.

  Naslov prispevka: ‘Ekosistemske storitve in potencial za uporabo arbuskularnih mikoriznih gliv v trajnostnem kmetijstvu v Sloveniji’
  Avtorja: Irena Maček & Klemen ElerIzvleček
  Arbuskularne mikorizne (AM) glive so koreninski endosimbionti pri veliki večini kopenskih rastlin iz več kot 80% rastlinskih družin. V prispevku so predstavljene možnosti upravljanja z naravnimi združbami AM gliv v trajnostnem kmetijstvu v Sloveniji z namenom boljše izrabe ekositemskih storitev (npr. izboljšana mineralna prehrana rastlin ter preskrba z vodo, večja odpornost rastlin na biotski in abiotski stres, stabilizacija tal), ki jih ti organizmi v agroekositemih lahko vršijo. V ta namen so bile v geografskem informacijskem sistemu (GIS) na podlagi različnih obstoječih geografskih podatkovnih virov (raba tal, varovana območja, vodovarstvena območja, OMD območja) izdelne karte s prikazi, kje v Sloveniji in pri katerih kmetijskih kulturah obstaja največji potencial za uporabo AM gliv. Na podlagi trenutno znanih dejstev o biologiji in ekologiji teh koristnih in povsod navzočih organizmov je bila izpostavljena njihova uporabnost na teh območjih.

 • 4. december 2012, 16:00, Biotehniški center Naklo, predavanje I. Maček z naslovom ‘Skrivnostna omrežja talnih mikoriznih gliv in njihov vpliv na razvoj kopenskih ekosistemov’.
 • 9-10 november 2012, Gimnazija Slovenj Gradec in Ekofejst festival, Osnovna šola Velika Pirešica pri Žalcu, predavnje in delavnica Martina Kavščka na temo mikorize.
 • Karte Slovenije s prikazom možnosti uporabe AM gliv z vidika uporabe v agroekosistemih ter v naravo- in okoljevarstvu, namenjena različnim deležnikom (širši in strokovni javnosti). Karte bodo predstavljene javnosti v okviru simpozija Novi izzivi v agronomiji 2013, ki bo potekalo od 24.-25. januarja 2013 v Termah Zreče. V Zborniku prispevkov simpozija bo predstavljen tudi članek, katerega vsebina je povzeta v izvlečku zgoraj.
 • Vzpostavitev slovenske zbirke AM gliv (SI-AMF) na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zbirka je locirana v rastlinjaku Oddelka za agronomijo, v prilagojeni komori za potrebe zbirke.
 • 26. junij 2012; intervju dr. Irene Maček na RTV Slovenija,  3. program (ARS), oddaja Glasovi svetov  –  Skrivnostna omrežja talnih gliv, predvajan 26. junija 2012, 14:05. Intervju je bil izveden v okviru promocijskih aktivnosti projekta SI-AMF. Zvočni zapis Prenesi mp3
 • 15-17 maj 2012; obisk dr. Irene Maček v Švici na Agroscope v Zürich-u. Ogled ‘Švicarske zbirke AM gliv’, ter uvodni sestanek s švicarskim partnerjem.
 • SI-AMF – Slovenska zbirka arbuskularnih mikoriznih gliv (v delu)

Drugi projekti raziskovalne skupine:

Raziskave na mofetah