22. 10. 2012, 19:00, UP FAMNITovi biološki večeri, predavanje I. Maček o mikorizi

Predavanje ‘Skrivnostna omrežja talnih mikoriznih gliv in njihov vpliv na razvoj kopenskih ekosistemov’ bo potekalo v okviru Bioloških večerov Univerze na Primorskem, FAMNIT

predavanje je del promocijskih aktivnosti projekta, financiranega v okviru Švicarskega prispevka

SI-AMF – ‘Vzpostavitev slovenske zbirke arbuskularnih mikoriznih gliv in promocija njihove uporabe v trajnostnem kmetijstvu in okoljevarstvu’.