5. 9. 2012, UL BF, predavanje dr. Fritz-a Oehl-a z naslovom ‘Arbuscular Mycorrhizal Fungi as Soil Quality Indicators’

Dr. Fritz Oehl (Agroscope Reckenholz-Tänikon ART research station, Zürich, Švica)

/ Arbuscular Mycorrhizal Fungi as Soil Quality Indicators / V okviru promocijskih aktivnosti in mednarodne izmenjave raziskovalcev projekta SI-AMF.  Na UL, BF, Oddelek za agronomijo, gostiteljica Irena Maček.