4. 11. 2014, udeležba na sestanku akcije COST FP1305 – ‘Linking Belowground Biodiversity and Ecosystem Function in European Forests (BioLink)’

v tem tednu sem se udeležila prvega letnega sestanka akcije COST FP1305 z naslovom

Linking Belowground Biodiversity and Ecosystem Function in European Forests (BioLink)’

Akcije BioLink traja od 14. maja 2014 do 13. maja 2018. Sestanek je potekal od 4. do 7. novembra 2014 na Univerzi v Readingu v Veliki Britaniji.

Na sestanku sem predstavila projekt SCOPES s prispevkom ‘A New SCOPES Project Looking into the Biodiversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Selected Biodiversity Hot Spots of the Balkan Peninsula’, avtorjev Irena MAČEK, Žaklina MARJANOVIĆ, Fritz OEHL.

Lep pozdrav!

Irena Maček