4. 4. 2014, s strani Švicarske nacionalne znanstvene fondacije je bil odobren nov projekt v okviru programa SCOPES z naslovom ‘Biodiversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and its Importance for Sustainable Land-use in Selected Areas of Balkan Peninsula’

V tem tednu smo izvedeli, da je bil s strani Švicarske nacionalne znanstvene fondacije v okviru programa SCOPES odobren nov projekt pod vodstvom dr. Fritza Oehla (Agroscope, Švica), dr. Irene Maček (Univerza v Ljubljani, Slovenija) in dr. Žakline Marjanović (Univerza v Beogradu, Srbija).

Naslov projekta je ‘Biodiversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and its Importance for Sustainable Land-use in Selected Areas of Balkan Peninsula’. Projekt traja od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2017.

Lep pozdrav!

Irena